Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Секретар

Цветан Йорданов - секретар на Община Дряново

 

Дата на раждане: 02.10.1962 г.

Място на раждане: гр. Дряново

Телефон: 0676/7-11-86, вътр. 103

Мобилен: 0878/ 53 05 54

Електронна поща: yordanov@dryanovo.bg

 

Образование:

Висше образование: Университет ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност- История

Средно образование: ТМЕТ „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово

 

Езикова подготовка:
Руски език

 

Професионален опит:

2013- 03.2020г.:  Управител на търговски обект, ЕТ „Стел-Стефа Йорданова”, гр. Дряново

2008г.- 2013г. Заместник директор, СОУ „Максим Райкович“- гр. Дряново

1996г.- 2008г.: Учител и възпитател

1983г.- 1996г.: Настройчик на машини с ЦПУ, шлосер по ремонта на металорежещи машини

1995г.- 03.2020г. Общински съветник

2003г.- 2007г.  Председател на Ощински съвет

       

 

       

 

 

 

 

 

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново