Община
Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново


 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново /публикувано на 21.6.2017г/

 Решение №48/01.06.2017г на АС-Габрово

 Протест на РП-Дряново срещу раздел V „Преместване” и раздел VI „Отписване” от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново /публикувано на 20.03.2017/

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново /публикувано на 01.12.2016/

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново