Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Упражняване на строителен надзор”

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”


 Заповед

 Образец 1

 Образец 2

 Образец 3

 Образец 3a

 Образец 3b

 Образец 3d

 Образец 3e

 Образец 3g

 Образец 3v

 Образец 4

 Образец 5

 Образец 5а

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново