Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Управление и отчитане на проект”

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Управление и отчитане на проект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”


 Заповед

 Обрацец 1

 Обрацец 2

 Обрацец 3

 Обрацец 3a

 Обрацец 3b

 Обрацец 3d

 Обрацец 3e

 Обрацец 3g

 Обрацец 3v

 Обрацец 4

 Обрацец 5

 Обрацец 5а

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново