Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Дряновска пробуда-2008" - гр. Дряново

Народно читалище “Дряновска пробуда-2008”- гр. Дряново е създадено преди шест години, с цел съхраняване и възраждане на традициите, както и за разкриване на нови форми, спомагащи за духовното израстване на своите съграждани. Мисията на читалището е да развива творческия потенциал у хората от различни възрасти. 

Освен средства от държавната субсидия, читалището е получавало финансиране по следните проекти: ПУДООС „Парка-наша грижа”; Програма на Корпуса на мира – VASTP- „Сексуално здраве” за обучение на подрастващите; Проект посветен на 50-годишнината на Корпуса на мира с послания за приятелство, толерантност, любов и опазване на околната среда. През 2012 година читалището бе организатор на тридневен Международен фестивал, под надслов „БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ И КУЛТУРА, ДРЯНОВО И ТРЯВНА – ОБИТЕЛ НА БЪЛГАРЩИНАТА”. Фестивалът бе по инициатива на Сдружение „България може” и Народно читалище „Дряновска пробуда – 2008”, с пълната подкрепа на Държавна агенция за българите в чужбина, Център за развитие на човешките ресурси, Български държавни железници – БДЖ, Община Трявна и Община Дряново и с медийното партньорство на Българско национално радио - БНР. 

През 2014 година в Дряново се проведе Първи фестивал „Колю Фичето фест” по проект на сдружение „Мога” и НЧ „Дряновска пробуда-2008” . В читалището работят специалисти с доказан професионален опит в различни сфери на културата: хореографи в областта на народните танци и балета, литератори, писатели, художник-иконограф, фотограф, музикални педагози. За своето шестгодишно съществуване читалището успя да създаде библиотека, да развие и утвърди класове, клубове, ателиета и Школа по изкуствата където в момента се обучават 130 деца, 20 младежи и 50 възрастни в следните формации: Клас народни танци; Клас изобразителни и приложни изкуства; Модерни танци; Литературно ателие „Книголюбие”; Мажоретен състав; Група за вокално пеене;Учебен театър-театрално ателие; Шахматен клуб; Клуб за изучаване на народни танци и хора за възрастни; Клуб „Приказен свят” и др.

Утвърдиха се три състава за народни танци: ТС „Детелина”,ТД ”Дряновче”,ТФ „Дряновските булки”.
Участниците в клубовете и формациите се изявяват в местни, регионални, национални и международни фестивали и конкурси. Те са носители на множество награди от национални и международни конкурси и фестивали.
През летните месеци функционира „Лятна работилница”, отговаряща на съвременните потребности и нужди на деца, младежи и възрастни за осмисляне на свободното им време. 
През лятото на 2014 г. деца от Лятната работилница участваха в проект „Приеми ме на село”- създаване на мрежа от приемни села, по програма „Култура“ на Община Габрово.
Културният календар на читалището се състои от множество концерти, изложби, литературни четения, честване на годишнини, организиране и провеждане на културни и просветни прояви, възстановка на български обичаи, екологични и доброволчески инициативи.

Телефон:0676/71020 
Email :dryanovska_probuda@abv.bg 
Website : dryanovskaprobuda.4stupki.com 
Facebook group: facebook.com/dryanovska.probuda

Адрес: 5370
Габрово, Дряново, гр. Дряново
ул. „Васил Левски“ № 22 
Председател: Йордан Млъзев
Секретар: Румяна Карамфилова 

НЧ НЧ
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново