Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Христо Ботев-1894" - с. Гостилица

 

Основите на читалището в с. Гостилица са положени през далечната 1894 година.

Библиотека към читалището е основана през 1933 година. Днес тя е добре обзаведена с оформени специализирани отдели: литература за деца и юноши; художествена литература; история; литературознание; изкуство; техника; медицина; природознание.

Читалище „Христо Ботев - 1894” беше включено в Програма „Глобални библиотеки - България” още в първия етап през 2010 г. и библиотеката придоби нов облик. Днес тя предоставя на своите читатели освен информация на хартиен носител и съвременни е-услуги чрез свободен - безплатен достъп до компютри и интернет, което би било немислимо без подкрепата на Фондация „Фондация Бил и Мелинда Гейтс”.

Библиотечният фонд e приблизително 10 400 тома, редовно обновяван и допълван. Ежегодно  закупуваме нови книги и правим годишен абонамент на периодични издания.  Обновяването на библиотечния фон през последните години е благодарение и на одобрените проекти  по програмата „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Читалищната библиотеката е място където провеждат значими за населението събития в т. ч. литературни четения, творчески вечери, детски тържества, отбелязват се годишнини и др.

Читалището в Гостилица е единствената културна институция, утвърдена авторитетна и стабилна, необходима на обществеността ни за съхраняване на духа и осъществяване на приемственост между поколенията. То се посещава ежедневно от най-малките до най-възрастните гостиловци, от български и чуждестранни заселници и гости на селото.

Към читалището функционират следните художествено-творчески формации: Група за автентичен фолклор; ДФГ „Гостиловче”; ДТГ „Гостиловчета”; Група за стари градски песни, както и индивидуални изпълнители: Дешка Лафчиева, Минка Димитрова, Славчо Димков, Райчо Лазаров, Райна Чуховска, Ганка Христова, Мариана и Силвия Пенчеви, Цветомира Стелянова и Юри Филипов, които работят за съхраняване и предаване на автентичните песни, обичаи и хумор, както и обработен танцов фолклор, характерни за страната и в частност за нашия край.

Участниците в читалищните формации се изявяват в местни, регионални и национални и международни фестивали, събори и конкурси в т.ч.: Национален събор на Българското народно творчество - Копривщица, „Балкан фолк”, Петропавловски събор на народното творчество, ”От дума на дума, от песен на песен”,  „Хайдушка песен”, „Песни в полите на Балкана”, „Тараклъка пее и танцува”, „Ветринци пее”, „Море, песен екна…”, „Заблеяло ми агънце“ ,  „Празник на Дрипавата баница”, „Пеем и танцуваме” , „Авлига пее” ,” Северняшка китка”, „Шарено пиле, петровско”, „Андъка пее и танцува”, „Искри от миналото”,  „Фолклорен извор” - Царевеци, „Беклемето”, „Баницата в делник и празник”, „Фолклорно домино” и много други.

Участниците са отличени с множество грамоти и медали /златни, сребърни и бронзови/, но най-ценното е присъждането на приз „Най - възрастен участник” за принос в съхраняването на българския песенен фолклор на член на Групата за изворен фолклор - Стефка Димова.

Събитията в културния календар на читалището също се реализират с участието на читалищните формации, периодично отразявани от различни  медии.   Самодейността е силно развита, което придава един възрожденски, но и модерен облик на нашата институция.

Особен интерес представлява уникалния местен обичай «Ялова понуда». В селото се организира и единствения по рода си Музикален фестивал „ Празник на кратуната в  Гостилица”.

През 2019 г. читалището чества своя 125 годишен юбилей с достойнство и гордост.

Музейната сбирка на детската играчка и етнографската сбирка са отворени за всеки, който желае да ги разгледа и/или дари експонати.

Към читалището съществуват  клубове по интереси:

o     Клуб  „Художествено слово”

o     Клуб на гавраЖията - зевзека

o     Клуб на учителя

o     Клуб по етнография и краеведство

o     Клуб на жените ябанджийки в Гостилица

o     Гостиловска работилница

Гостиловската работилница за приложни изкуства, усъвършенства творческото мислене и сръчността на участниците, развива креативно и позитивно мислене.

През летния сезон нашата лятна занималня отваря врати за всички желаещи, деца, ученици и младежи, както местни, така и деца на гости при баба и дядо, почиващи в къщите за гости. В читалището те имат възможност да творят, да се забавляват, да научат игри от детството на своите родители и да създадат нови приятелства.

Читалищното ръководство разработва и печели редица проекти, чрез които се решават много от проблемите и предизвикателствата, пред които е изправено  читалището. Така се работи по подновяване и поддръжка на материалната база на читалището. През последните години бе направен основен ремонт на малкия салон, частичен ремонт на големия салон и на външната фасадата на читалищната сграда.

По проект направихме достъп до читалището от южната страна - парапет и стълби, прилежащи към читалищната сграда. Чрез работа по проекти изработихме народни носии, получихме компютърна техника, закупихме нова литература и др.

Читалището продължава да функционира като негова основна цел е съхраняването на културните навици и порядки, както и особеностите на автентичния хумор и музика, типични за гостиловеца. В същото време се полагат усилия за развитие, модернизиране и дигитализиране, предоставяне на всички услуги, от които се нуждае обществеността и приемственост между поколенията - с уважение към миналото и поглед към бъдещето.

Контакти:
Адрес: 5390 с. Гостилица, ул. „Г. Димитров” № 17, общ. Дряново
Председател: Снежана Василева-Пенева
Секретар: Добрина Денчева  тел. 0884 069054
E-mail: citaliste_gostilitza@abv.bg

НЧ Гостилица
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново