Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Денчо Славов-1900" - с. Ганчовец

 

НЧ „Денчо Славов-1900” е учредено през 1900 година. През всички тези 120 години читалището е било факлата, от която са се разгоряли  любителските  изкуства в с. Ганчовец.

 

Понастоящем дейността на читалището е насочена към развитие и обогатяване на културния живот на с. Ганчовец и региона. Със своята дейност то се стреми да съхрани и обогати българските народни традиции и обичаи, да бъде средище на духовен живот и материална култура. Да събужда и поддържа интерес към знанието, да приобщава преди всичко децата и младите хора към ценностите и постиженията на българската и световна наука, изкуство и култура.

 

НЧ „Денчо Славов-1900“ вече 120 години продължава да се води от идеите, заложени от основоположниците си - будни млади хора за времето си. Основната причина, поради която читалището е устояло на проверката на времето е, че се е адаптирало към нуждите на общността. В днешния модерен век на дигитализация и специализация, съхраняването на традициите и създаването на нови е голямо предизвикателство. Читалището е доказвало, че владее това и успешно поддържа и обновява класически и интересни форми, състави и инициативи. Стреми се остарелите форми да бъдат съживени, подмладени и предадени за следващите поколения, които вече говорят на друг език. Читалището запазва своя традиционен облик по нов, модерен начин и адаптиран към нуждите на съвремието. Осъществява пълноценна социална и образователна дейност, спомага развитието и изявата на творческите способности на младото,  и на зрялото поколение, възпитава и осигурява достъп до информация.

 

През всички години читалището продължава да търси и намира най-добрият начин да бъде в полза на общността и нуждите й, като се развива и обновява постоянно и търси нови адекватни форми за изява. Днес в  „НЧ „Денчо Славов-1900“ работят: Библиотека с 9337 библиотечни единици, която вече две години поред печели проекти от Министерството на културата „Библиотеките-съвременни центрове за четене и информираност“ и обогатява с нови книги библиотечния фонд, Клуб за български народни танци „Ороигралец“, ФГ „Ганчовските снахи“, Вокална група, Група за пресъздаване на обичаи, Коледарска група, Лазарска група,  Литературен клуб „Рицари на светлината“, Клуб „Приложни изкуства“, Клуб „Туризъм и пътешествия“, Клуб „Тенис на маса“, Кръжок „Ръкоделие“, Кръжок „Краезнание“, Клуб „Доброволци в действие“, „Кино-видео клуб“.

Участниците в групите и клубовете се изявяват в местни, регионални, национални и международни фестивали и конкурси. Те са носители на множество награди от тях - бронзови, сребърни и златни медали и вимпели.

През летните месеци функционира "Лятна работилница", отговаряща на съвременните потребности и нужди на деца и младежи за осмисляне на свободното им време.

Културният календар на читалището се състои от множество концерти, театрални постановки, литературни четения, честване на годишнини, организиране и провеждане на културни и просветни прояви, възстановка на български обичаи, екологични и доброволчески инициативи, които се посещават с огромен интерес и одобрение.

Ежегодно се провеждат кинофестивал „Киномагия” и фестивалът „Ракия-магия”, които се радват на присъствието на хора от цялата страна.

Читалището, обслужва културните и социални нужди на ганчовчани от 5 до 85 години. Уверени сме, че в него  всеки може да намери подкрепа и съмишленици!

 

Контакти:
с. Ганчовец, ул. "Христо Дряновски" 1, община Дряново
Председател: Йордан Недев, тел. 0884 592944
Секретар: Надежда Димкова, тел. 0886 660735

НЧ
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново