Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Кметства и кметски наместници

с. Царева ливада - кмет - Детелина Михалева Кьосова
тел: 06725/2233; GSM 0888 78 12 78
от понеделник до петък - 8.00-17.00 ч.
c.livada@dryanovo.bg

с. Ганчовец - кмет - Тодор Стефанов Маринов
тел.: 06725/2544 GSM 0886 79 09 79
от понеделник до петък - 8.00-17.00 ч.
ganchovets@dryanovo.bg

с. Гостилица - кмет - Юлиана Димитрова Николова
тел: 06725/2286; GSM: 0899 40 71 40
от понеделник до петък - 8.00-17.00 ч.
gostilitsa@dryanovo.bg

с. Керека - кметски наместник - Йордан Георгиев Дойнов
тел: 0676/98303; GSM 0886 76 80 76
понеделник, сряда и петък: 08.00 - 17.00 ч.
dlagnya@dryanovo.bg

с. Маноя - кметски наместник - Димитър Пламенов Велизаров
тел: 06722/2292; GSM 0887 738373
понеделник - 8.00-17.00 ч.; петък - 8.00-12.00 ч.
manoya@dryanovo.bg

с. Соколово - кметски наместник - Димитър Пламенов Велизаров
GSM 0877 34 34 02
вторник - 8.00-17.00 ч.; четвъртък - 8.00-17.00 ч.
manoya@dryanovo.bg

с. Косарка - кметски наместник - Димитър Пламенов Велизаров
тел: 06725/22 92; GSM 0877 34 34 02
сряда - 8.00-17.00 ч.; петък - 13.00-17.00 ч.
manoya@dryanovo.bg

с. Големи Българени и с. Радовци - кметски наместник - Михаил Николаев Колев
GSM 0894 06 02 01
понеделник, сряда, четвъртък и петък - 08.00-17.00 ч.
radovtsi@dryanovo.bg

с. Янтра - кметски наместник - Митко Димитров Димков
тел: кметство 06725/2250  магазин 06724/2230, 0676/73187, GSM: 0882 55 69 97
понеделник - 08.00-17.00 ч., сряда 08.00-17.00 ч., петък - 13.00-17.00 ч.
skalsko@dryanovo.bg

с. Денчевци - кметски наместник - Михаил Николаев Колев
тел: GSM 0894 06 02 01
вторник - 08.00-17.00 ч.
radovtsi@dryanovo.bg

с. Славейково - кмет на с. Гостилица - Юлиана Димитрова Николова
GSM: 0899 40 71 40
понеделник, сряда и петък - 8.00-14.30 ч.
gostilitsa@dryanovo.bg

с. Скалско - кметски наместник - Митко Димитров Димков
тел: 06725/2212, GSM: 0882 55 69 97
вторник и четвъртък - 08.00-17.00 ч., петък - 08.00-12.00 ч.
skalsko@dryanovo.bg

с. Длъгня - кметски наместник - Йордан Георгиев Дойнов
GSM 0886 76 80 76
вторник и четвъртък: 08.00-17.00 ч.
dlagnya@dryanovo.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново