Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Наука-1922" - с. Зая

Читалището е създадено през 1922 година. Още тогава приема името „Наука” и със своята дейност през годините оправдава и доказва името си. През следващите десетина години с усилията на цялото население се изгражда нова сграда, в която съжителстват началното училище „Паисий Хилендарски” и читалището. Освен класната стая, сградата разполага със сцена и салон с над сто места , библиотека  и клуб по интереси.  Читалището става център на обществения и културен живот на хората. Празнуват се национални и традиционни празници - Богоявление (който се превръща в официален празник на читалището); Зарезан, Коледа и Нова година, Празник на плодородието и др., като за всеки   по-голям празник самодейци изнасят театрални представления и други програми.

Библиотеката е регистрирана като обществена към Министерството на културата и разполага с над 5300 тома, по-голямата част от които са дарени от членове и приятели на читалището. Регистрирани са над 50 читатели, част от които активно четат.


От 2019 година функционира етнографска колекция „Животът в българското село XIX-XX век”, регистрирана към Министерството на културата, която се посещава от деца и възрастни както от страната, така и от чужденци.

Клубовете по интереси: Приятели на книгите, Етнология, Приложни изкуства, Хоби, Селскостопански дейности, Пътешественик разнообразяват ежедневието на постоянно живеещите  в селото.


Като единствена обществена организация и място за социални контакти,читалището достойно изпълнява своите функции да събира хората на културни и научни срещи с учени и писатели, да разнообразява живота на общността.

 

Контакти:
с.Зая, община Дряново
Председател: Людмила Людмилова - тел. 0876 454538
Секретар: Бояна Бонева - тел. 0888 120112

НЧ
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново