Община
Община
Туризъм
Читалища

НЧ "Ботьо Пенев-1900" - с. Длъгня

НЧ "Ботьо Пенев-1900" - с. Длъгня е учредено през 1900 година. Целта му е да създава и разпространява духовни ценности, да утвърждава национално самосъзнание, да запазва, обогатява и развива народните обичаи и традиции и да задоволява културните потребности на хората. През годините читалището е спечелило доверието на хората. То не е само традиционна културно-просветна организация, но и гражданска организация, призвана да обхване най-широк кръг от населението , като основна клетка на културата в селото.

Читалището поддържа библиотечна сбирка от 854 библиотечни единици. Към читалището функционира Клуб по интереси.

Контакти:
с. Длъгня, общ. Дряново
Председател: Денчо Попов
Секретар: Гена Ботева
тел. 0898572682 

НЧ
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново