Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ:

Общинска администрация - Дряново
гр.Дряново, ул.Бачо Киро № 19
телефон: 0676/7-23-50, 0676/ 7-29-62, 7-11-72; 0884888799, факс: 0676/7-43-03 
E-mail: dryanovo@dryanovo.bg
от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., почивни дни: събота и неделя


Център за услуги и информация на гражданите  
гр.Дряново, ул.Бачо Киро № 19
телефон: 0676/7-29-62, вътр. 116;
E-mail: aio@dryanovo.bg, aio2@dryanovo.bg
от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., почивни дни: събота и неделя

Служба Местни данъци и такси 
гр. Дряново, ул.Стефан Стамболов № 32
телефон: 0676/7-50-09 
E-mail: mdt@dryanovo.bg
от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни: събота и неделя 

Спортна зала
гр. Дряново, ул. Поп Харитон № 1 
телефон: 0885 387213
от понеделник до петък - от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 20.00 ч.

събота и неделя - от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 18.00 ч.

Организатор на обреди и ритуали 
Стефан Цанков - 0887 558 885
Стефан Маринов - 0884 500 281
гр. Дряново, ул.  Шипка № 169 
 
Приемен ден на Кмета на Община Дряново 
от понеделник до петък с предварително записване при възможност на кмета

на телефони: 0676/7-23-50, 0676/ 7-29-62, вътр.116
или E-mail: kmet@dryanovo.bg, dryanovo@dryanovo.bg, aio@dryanovo.bg

Приемен ден на главния архитект на Община Дряново
телефон: 0676/ 7-29-62, 7-11-72, 7-11-74; вътр. 124
понеделник от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Работно време с граждани на Техническа служба, стая 204 - понеделник, сряда и петък от 08,00 ч. до 12,00 ч.
телефон: 0676/ 7-29-62, 7-11-72, 7-11-74; вътр. 105

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново