Община
Община
Туризъм
Исторически музей Дряново

Исторически музей Дряново

 

Исторически музей - Дряново съхранява историческото и етнографското наследство на дряновския край. В неговата структура влизат четири експозиции, разположени в различни сгради:

• "Колю Фичето. Живот и творчество" - ул. „Шипка” № 82;
• "Градски бит от края на XIX и началото на XX век" - Лафчиева къща - ул. „Шипка” № 92;
• "Възрожденско църковно изкуство от Дряново" - Икономова къща - ул. „Шипка” № 119;
• "Археология и Възраждане" - Дряновски манастир.

Администрацията на музея се намира в сградата на експозиция „Колю Фичето. Живот и творчество”.

Работно време на експозициите в гр. Дряново:
От 01.10. до 31.03. - 8.00-12.00 ч.; 13.00-17.00 ч., без почивен ден

От 01.04. до 30.09. - 9.00-12.00 ч.; 13.00-18.00 ч., без почивен ден
 

Работно време на експозиция "Археология и Възраждане" в Дряновски манастир:

От 9.30-16.30 ч., без почивен ден

За контакти:
5370 град Дряново, ул. Шипка № 82
тел. 0676/7-20-97; 7-21-38
e-mail: office@museumdryanovo.com
www.museumdryanovo.com

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново