Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за предоставяне на общинска концесия на язовир “Опитна станция”

Процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга с предмет: управление, поддържане в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасна експлоатация и извършване на дейности аквакултури : риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях на язовир “Опитна станция”


 Критерии за комплексна оценка

 Описание на обекта на концесията

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5

 Приложение 6

 Приложение 7

 Приложение 8

 Приложение 9

 Приложение 10

 Проект на договор

 Съдържание на документацията

 Удостоверение чл.32, ал.3, т.6

 Удостоверение чл.46, ал.2

 Условия за изготвяне на офертата

 Заглавна страница

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново