Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за предоставяне на общинска концесия на язовир “Опитна станция”

Процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга с предмет: управление, поддържане в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасна експлоатация и извършване на дейности аквакултури : риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях на язовир “Опитна станция”


 Критерии за комплексна оценка

 Описание на обекта на концесията

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5

 Приложение 6

 Приложение 7

 Приложение 8

 Приложение 9

 Приложение 10

 Проект на договор

 Съдържание на документацията

 Удостоверение чл.32, ал.3, т.6

 Удостоверение чл.46, ал.2

 Условия за изготвяне на офертата

 Заглавна страница

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново