Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Обществена поръчка за строителство на обект, одобрен по проект „Красива България”

Обществена поръчка за строителство на одобрен по проект „Красива България” обект:  „Ремонт покрив и фасади на сградата на Бюро по труда и Данъчна служба - гр. Дряново”.
При заявен интерес може да се предостави работния проект на магнетен носител.


 Условия

 КСС оферта

 Проектен договор СМР

 Образец 1

 Образец 2

 Образец 3

 Образец 4

 Образец 4.1

 Образец 4.2

 Образец 5

 Образец 6

 Образец 7

 Образец 8

 Образец 9

 Образец 10

 Образец 11

 Образец 12

 Образец 13

 Образец 14

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново