Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.09.2017 г.


 Обяснителна записка за просрочия (Дата на качване: 09.10.2017)

 Просрочия (Дата на качване: 09.10.2017)

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Дата на качване: 09.10.2017)

 Отчет за касовото изпълнение РА (Дата на качване: 09.10.2017)

 Отчет за касово изпълнение КСФ (Дата на качване: 09.10.2017)

 Отчет за касово изпълнение К33 (Дата на качване: 09.10.2017)

 Отчет за касово изпълнение ДМП (Дата на качване: 09.10.2017)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС (Дата на качване: 09.10.2017)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново