Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 30.11.2017 г.


 Обяснителна записка просрочени вземания и задължения- м. 11.2017 (Дата на качване: 13.12.2017)

 Просочени задължения към 30.11.2017г. (Дата на качване: 13.12.2017)

 Отчет за касово изпълнение РА към 30.11.2017г. (Дата на качване: 13.12.2017)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 30.11.2017 (Дата на качване: 13.12.2017)

 Отчет за касово изпълнение К33 към 30.11.2017г. (Дата на качване: 13.12.2017)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 30.11.2017 (Дата на качване: 13.12.2017)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 30.11.2017г. (Дата на качване: 13.12.2017)

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017 (Дата на качване: 13.12.2017)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново