Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА,

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 (МЗ ОХ – 55/18.01.2018 г.)

75 бр. вакантни длъжности

за

Военноморските сили

съгласно-Приложение №1

 

 

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • Да имат минимално образование – средно;
  • Да не са осъждани;
  • Да нямат друго гражданство;
  • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
  • Да покриват нормативите за физическа годност;
  • Да са психологически пригодни;
  • Да отговарят на допълнителните изисквания за всяка длъжност.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 16.03.2018 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  - ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257      

справка     www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново