Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за второто тримесечие на 2018 г.


 Отчет за касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 20.07.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за второто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 20.07.2018)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за второто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 20.07.2018)

 Отчет за касово изпълнение К33 за второто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 20.07.2018)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за второто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 20.07.2018)

 Отчет за касово изпълнение РА за второто тримесечие на 2018 г. (Дата на качване: 20.07.2018)

 Натурални показатели (Дата на качване: 20.07.2018)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново