Община
Община
Туризъм
Здравни структури

Детски ясли - гр. Дряново

Детските ясли в Дряново са открити на 8-ми март 1960 г. 
На 12.10.1974 г. най-малките граждани на Дряново са получили нова сграда, строена специално за тях, съобразена с всички изисквания за тяхното здраве и добро възпитание. Капацитетът на детското заведение е 65 места, с 3 функциониращи групи. 
Сградата е двуетажна и масивна, с изградена кухня и перално помещение. Дворът е с обособени площадки за всяка група, с необходимите съоръжения за игра на децата. 

През 2010 година Община Дряново извърши цялостен ремонт на детските заведения, посредством проект за “Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази “Детелина”, “Иглика” към ЦДГ “Детелина” и Детски ясли - гр. Дряново” по ОПРР. Така бяха създадени отлични условия за възпитание, обучение и труд на децата, а едновременно с това и извършени икономии на разходите за отопление и осветление с 25 %, което оказва положително въздействие върху околната среда. 

В детското заведение се отглеждат и възпитават деца на възраст от 10 месеца до 3 години /дневни грижи за малки деца/. За отглеждането им отговаря квалифициран персонал от 18 човека: мед. сестри, детегледачки, педагог и др. 

Сред основните приоритети на персонала са: осигуряване на условия за нормалното физическо и психическо развитие на децата, чрез правилна организация и методи за отглеждане, здравословно хранене, опазване живота и здравето, създаване на хигиенни навици и такива за самообслужване, осигуряване на оптимални условия за бързата им адаптация в детския колектив, обучение в различни дейности, свързани с възрастта.

Контакти:
Детски ясли - Дряново
ул. "Пахомий Стоянов" № 5 
тел. 0676/72282
Директор: Мирослава Иванова

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново