Община
Община
Туризъм
Здравни структури

Общопрактикуващи лекари

Предоставяме списък с общопракрикуващите лекари 
на територията на Община Дряново. 
 

Д-р Ненов  

д-р Нено Ненов 


Телефони:
кабинет: 0676/7 40 92    
мобилен: 0888 732489

Д-р Рашкова д-р Данка Рашкова

Телефони

кабинет: 7 44 11/ 213
мобилен: 0886 333158 


 

Д-р Станев  

д-р Борислав Станев 


Телефони:
кабинет: 0676/7 44 45
мобилен: 0888 507684 

                           

д-р Диана Ботева 


Телефони:
кабинет: 0676/7 11 22
мобилен: 0888 456156


 

Д-р Кирилов  

д-р Здравко Кирилов 


Телефон:
мобилен: 0899 511865 

 Д-р Атанасова

д-р Юлия Атанасова

 

Телефон:
мобилен: 0888 986133

 

Общопрактикуващи лекари
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново