Община
Община
Туризъм
Здравни структури

Стоматологични практики

Д-р Снежана Досева
Дентална практика
Ул. "Шипка" 166 
Тел. 0676/71040 GSM: 0889/83 00 83 

Д-р Йовка Максимова
Ул. "Шипка" 164, к-т 302
(бивша сграда на поликлиниката в гр. Дряново)
Тел. 0676/74411, вътр. 283

Д-р Станчо Цанков
Стоматологичен център
Тел. 0676/75533; 0888/33 16 66 

Д-р Красимира Вълчева
Ул. "Сава Йотов" 5
Тел. 0676/72905; 0898/41 27 68 

Д-р Костадин Йорданов
Д-р Светла Йорданова
(бивша сграда на поликлиниката в гр. Дряново)
Ул. "Шипка" 164
Тел. 0888/25 53 04; 0888/82 76 76

Стоматологични практики
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново