Община
Община
Туризъм
Здравни структури

Център за спешна медицинска помощ

Филиалът за спешна медицинска помощ в гр. Дряново се намира в сградата на Поликлиниката на МБАЛ – Дряново на ул. „Шипка” №164 и обслужва населението на град Дряново и всички населени места в общината. 

Във ФСМП – Дряново работят 4 лекари и 7 медицински специалисти – фелдшери, на непрекъснат 24-часов график като във всяка 12-часова смяна работят 1 лекар и 1 фелдшер или 2 фелдшера с един или два санитарни автомобила. 

ФСМП – Дряново осигурява оказването на спешна медицинска помощ на :

• Болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
• Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешния сектор;
• Лица с данни за психическо разстройство, които представляват опасност за себе си и / или околните;
• Жени със започващо раждане или аборт;
• Деца до едногодишна възраст;
• Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Независимо от осигурителния статус, пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, всеки отговарящ на горните условия има право безплатно да получи пълния обем на спешна медицинска помощ, както следва:

• Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ в дома, на местопроизшествието, както и в спешния сектор;
• Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;
• Клинично и инструментално наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;
• Провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
• Оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и        гражданската защита;
• Спешна консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на районните консултанти;
• Осигуряване на специализиран транспорт за:

    а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
  б) кръв, кръвни продукти, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
    в) спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;
    г) републикански и райони консултанти;
  д) превозване на трупове, подлежащи на съдебно – медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ,    в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места;

  • Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;
  • Експертиза на временна нетрудоспособност.

Телефоните за връзка с ФСМП - Дряново са тел. 150 и тел. 112. 

Център за спешна медицинска помощ
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново