Община
Община
Туризъм
Здравни структури

Медицински център "Света Петка"

Разположен в централната градска част в сградата на бившата Общинска поликлиника, с адрес гр. Дряново, 5370, ул. "Шипка" № 164.
Регистратура и информация: тел.:0676/73230; GSM: 0885069499.
e-mail:  sv.petka@abv.bg;  dr_gabrovski@abv.bg

Осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ по следните специалности:

  • Вътрешни болести;
  • Кардиология;
  • Хирургия;
  • Детски болести;
  • Неврология;
  • Психиатрия;
  • Урологичен кабинер.


В центъра работят следните специалисти:
  • Вътрешни болести - д-р Пламен Габровски и д-р Георги Стайков
  • Кардиолози - д-р Георги Стайков
и д-р Веселина Стефанова
  • Хирурзи - д-р Иван Николов
  • Детски болести - д-р Моника Маринова
  • Неврология - д-р Любомир Трифонов
  • Психиатрия - д-р Любомир Трифонов
  • Урология - д-р Румен РачевВоди се диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти съгласно наредбата за диспансеризация и изискванията на НЗОК. 

Регистрирана е и функционира Обща ЛКК в която се извършва експертиза на временната нетрудоспособност и подготовка за представяне пред ТЕЛК. 

Разполага с манипулационна в която се извършват всички видове венозни и мускулни апликации,превръзки,смяна на уретрални катетри, хирургични манипулации,спешни назначения. 

Осъществява специализирани и високоспециализирани дейности: ЕКГ, Функционално изследване на дишането. ЕХОГРАФИЯ на коремни органи при заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, панкреаса, далака, бъбреците, пикочния мехур, простатата, мъжки полови органи. ЕХОГРАФИЯ на щитовидната жлеза. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ.
Осигурява достъпни Лабораторни и Рентгенови изследвания. Осъществява профилактична дейност по програмата "Детско здравеопазване". При нужда от болнично лечение и оперативни интервенции насочва пациентите си към най подходящите за случая болници на територията на Габровска и В.Търновска област, като предварително организира приема.


В случай на нужда в рамките на своите възможности осъществява и Спешна медицинска помощ, до пристигане на екип от ЦСМП. 

Осъществява профилактични прегледи на работници и служители съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/. 

Работи по договор с НЗОК:

Извършва прегледи на пациенти по желание и здравно неосигурени пациенти, срещу заплащане, за което пациента получава официален платежен документ (фактура). 

Управител на "М.Ц.СВЕТА ПЕТКА ООД" е д-р Пламен Габровски - специалист по Вътрешни болести и квалификация по Ултразвукова диагностика, квалификационни курсове и защитен Диплом по Здравен мениджмънт.

Медицински център
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново