Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

(МЗ ОХ-865/23.10.2018г.)

9 бр. вакантни длъжности - офицери

за структурите на ЦВО:

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 05.12.2018 г.  ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А
тел. 066/805531; 066/800257
 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • На изискванията на чл.141, ал.1, т.5-7 от ЗОВСРБ;
  • Да не са осъждани;
  • Да нямат друго гражданство;

Да отговарят на специфичните изисквания на длъжността
Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново