Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за провеждане на конкурс за попълване на длъжност за офицер

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ОФИЦЕР
В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54200 – СОФИЯ
ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧЕЖБИНА
(МЗ ОХ-866/23.10.2018г.)

Администратор в сектор „Логистично осигуряване”

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 26.11.2018 г. ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А
 

тел. 066/805531; 066/800257
 

Изисквания за заемане на длъжността:
ОКС „бакалавър” по специалност от професионално направление „Икономика” от област от висшето образование „Социални, стопански и правни науки”.
 

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново