Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба, на лица, изпълнявали военна служба

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА)
(МЗ ОХ-943/22.11.2018г.)
2 бр. вакантни длъжности за СКС:
ЗА  ВФ 24350 – Кочево  

офицерска длъжност: Началник на сектор „Съхранение на ГСМ, течности и технически имущества за ГСМ”

ЗА  ВФ 22060 – Велико Търново 

длъжност за офицерски кандидат: Началник на група „Съхранение на ГСМ, течности и технически имущества за ГСМ“
 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 18.12.2018 г. ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А
Изисквания: Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

    Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257 
    справка     www.comd.bg

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново