Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Конкурс за заемане на вакантни длъжности за офицери и сержант в сухопътните войски, за лица, изпълнявали военна служба

О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ и СЕРЖАНТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
 ЗА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА)
(МЗ ОХ-951/23.11.2018г.)

Офицерски длъжности – 7 бр.
Сержанти – 1 бр.

Длъжностите са обявени за военни формирования:

   - за в. ф. 34750 – Карлово

- за в. ф. 22160 – Плевен

- за в. ф. 22220 – Сливен

       ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 28.12.2018 г. ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

       Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
- към датата на приемане на в. служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 за военно звание.Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257       
справка  www.comd.bg

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново