Община
Община
Туризъм
Специализирани институции

Дом за възрастни с деменция - гр. Дряново

Капацитетът на заведението е 52 домуващи.
В него постъпват лица със следните диагнози: лакунарна, глобарна, съдова, сенилна, смесена корова и подкорова деменция и деменция при болестта на Алцхаймер.
Социалната работа в специализираната институция е основна и ежедневна грижа. Тя бива групова и индивидуална, и е съобразена с индивидуалните възможности и здравословното състояние на всеки един от потребителите. Чрез социалната работа в социалното заведение се следи социализацията на всеки настанен потребител, като се имат предвид неговите интереси и потребности.

Социалните услуги, предлагани в дома са:
• Почистване на спалните помещения;
• Помощ в извършване на личния тоалет;
• Хранене;
• Пране на дрехи;
• Бръснаро-фризьорски услуги;
• Осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи;
• Организиране на културни и спортни мероприятия;
• Достъп до информационни и образователни програми;
• Рехабилитационни и психотерапевтични дейности.

За всеки един от домуващите са изготвени лични и здравни досиета, в които има информация за ежедневните, здравните потребности на потребителя, образователните, рехабилитационни и социални потребности.


Адрес: 5370 гр. Дряново, ул. "Димитър Крусев" 26
Тел. за връзка: 0889686468
e-mail: dvd_dryanovo@abv.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново