Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
(МЗ ОХ-175/15.02.2019г.)

вакантна длъжност за офицер

ЗА  ВФ 14390 – Горна Оряховица  

       „Младши експерт ІV степен по гранични и митнически процедури”  в секция „Логистична поддръжка, гранични и митнически процедури” - Русе

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 15.03.2019 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

  Изисквания: Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

 справка www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново