Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

Приемане на служба в доброволния резерв  на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс
(за Сухопътните войски и Военноморските сили)

(МЗ ОХ-182/19.02.2019 г.)

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30.10.2019 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ–ГАБРОВО, ул. „С. Врачански”, №1А

        Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
  • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
  • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
  • да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.    

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257

справка www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново