Община
Община
Туризъм
Отчети на кмета

Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Община Дряново мандат 2015-2019г


 Годишен отчет за 2018г за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Община Дряново мандат 2015-2019г (приет с решение №574/27.02.2019, публикуван на 01.03.2019г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново