Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши военни училища

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-308/27.03.2019г.)

26 бр. вакантни длъжности
за Стационарната КИС в гр.София и извън гарнизон София:
Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Администратор на мрежи”, „Оператор на шифрова техника ”, „Помощник-оператор”, „Младши телефонен техник“, „Агрегатчик“, „Младши шофьор“ „Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войскови район“,  „Младши електромеханик”, „Младши електротехник”, „Специалист по документално осигуряване”, „Монтьор” и др.

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 17.05.2019 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1
Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 41 години към датата  на подписване на договора за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство;

- да притежават  свидетелство за управление на МПС  категория „С”, (за отделни длъжности).

Телефони за информация: 02 92 26 721, 02 92 26 722 и 02 92 26727.
Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        
справка www.comd.bg

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново