Община
Община
Туризъм
Регистър

Спортен клуб по лека атлетика - гр. Дряново

Клубът е създаден през 1993 година. Член е на Българската федерация по лека атлетика. В спортния календар на БФЛА е включен шосеен лекоатлетически пробег „Колю Фичето”, който се провежда през месец октомври и е традиционна спортна проява за Дряново.

Председател: инж. Пенчо Минчев
Лице за контакти: Иван Михайлов

За контакти: 
град Дряново, п.к.5370, ул. "Капитан Райчо" № 13
e-mail: kla_lokodryanovo@abv.bg
тел: 0676/73996 
GSM 0882/962020

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново