Община
Община
Туризъм
Регистър

Спортен клуб по ориентиране "Бачо Киро - 94" - Дряново

Клубът е създаден през 1994 година. Член е на Българската федерация по ориентиране и взема редовно участие в състезанията от Държавния календар на федерацията. СКО „Бачо Киро 94” съвместно с Община Дряново организират и провеждат състезания по ориентиране за купа „Дряново”. От 1999 г. купа „Дряново” е национална купа по ориентиране.

Председател: Илияна Попова
Лице за контакти: Милко Илиев

За контакти: 
град Дряново, п.к.5370, ул. "Шипка" № 129 
e-mail: bacho_kiro2@abv.bg

тел. 0887099114

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново