Община
Община
Туризъм
Регистър

Спортен клуб за хора с увреждания "Успех-Дряново"

В клуба се развиват следните спортове, подходящи за хора със зрителни увреждания: канадска борба, шахмат, табла, шоудаун (някои от дисциплините).

Председател: Йордан Йорданов

За контакти: 
град Дряново, п.к.5370, ж.к. Успех бл. 13, стая 4
тел: 0676/74238

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново