Община
Община
Туризъм
Младежки организации

Сдружение "М.О.Г.А"

Сдружението "Младежка общност за граждански алтернативи" осъществява дейността си в обществена полза, на основата на доброволност на членството, изборност и периодична отчетност на ръководните органи. Предлага разнообразни форми на активност на децата и младите хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение. „МОГА" осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на изграждане на младежка политика и гражданско общество. Дейността е насочена към развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, гражданското общество и демокрацията.
Сред поставените цели на организацията за 2013 г. са провеждането на обучения (курсове, семинари, образователни лагери, конференции) по управление и развитие на демократичното гражданство, публичната реч, споровете, човешките права, екологичното и здравно образование; както и създаването на клубове по интереси в отговор на потребностите на общността.

Председател: Николай Карагьозов
Адрес за кореспонденция: 
град Дряново, п.к. 5370, ул. “Стефан Руневски” № 5
E-mail: moga.org@abv.bg
Уебсайт: http://mogadryanovo.org/

Сдружение Сдружение Сдружение
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново