Община
Община
Туризъм
Младежки организации

Български младежки червен кръст

На територията на община Дряново функционират 2 клуба на БМЧК - в СОУ „Максим Райкович” и ПГИ „Рачо Стоянов”  Към всеки клуб има преподавател, който ръководи дейността и оказва методична помощ на доброволците.
БМЧК организира и активно участва в:

  • Анти СПИН кампании
  • Инициативи, посветени на борбата с тютюнопушенето
  • Инициативи, посветени на Международния ден на детето
  • Инициативи, посветени на Международния ден на Червения кръст
  • Инициативи съвместно с КАТ, свързани с безопасността на движението
  • Изготвяне на тематични витрини във фоайетата на училищата
  • Фондонабиране за топъл обяд за деца в нужда

 

Български младежки червен кръст Български младежки червен кръст
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново