Община
Община
Туризъм
Правилници

ПРАВИЛНИК за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти


 Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (актуализиран с приетите с решение №366/27.07.2021г допълнения) - публикуван на 03.08.2021г

 Временна комисия за номиниране носители на стипендията, мандат 2019-2023

 ПРАВИЛНИК за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти - публикуван на 01.07.2009г

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново