Община
Община
Туризъм
Правилници

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново


 Приложение №1 към Правилника – Заявление (публ.на 02.07.2021г)

 Приложение №2 към Правилника (публ.на 02.07.2021г)

 Приложение №3 към Правилника (публ.на 02.07.2021г)

 Приложение №4 към Правилника (публ.на 02.07.2021г)

 Приложение №5 към Правилника (публ.на 02.07.2021г)

 Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново (Публикуван на 02.07.2021г)

 ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново