Община
Община
Туризъм
Правилници

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново


 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (Приет с Реш.148/29.05.2024г. Публ. на 31.05.2024г)

 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (Актуализиран, публикуван на 15.04.2022г) - ОТМЕНЕН с Реш.148/29.05.2024г

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (Пром.с Реш.234 от 19.11.2020г; Публ.на 20.11.2020г)

 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (публ.на 04.08.2020г)

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (в сила от 19.05.2020г)

 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (с посл.промяна приета с Решение №391/30.01.2018г)

 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново (с посл.промяна приета с Решение №256/27.02.2017)

 Етичен кодекс на общинските съветници от ОбС-Дряново

 Вътрешни правила за работата на комисията по ЗПУКИ

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново