Община
Община
Туризъм
Правилници

ПРАВИЛНИК за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново


 Молба - образец (публ.на 04.08.2020г)

 Декларации от родителите - образец (публ.на 04.08.2020г)

 Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново (публ.на 04.08.2020г)

 ПРАВИЛНИК за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново