Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Общински план за развитие на община Дряново за периода 2014-2020г.


 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020г (публ.на 05.01.2022г)

 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново 2014-2020г за 2019г (публ.на 26.05.2020г)

 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново за 2017г (приет с Решение №461/25.05.2018г)

 Общински план за развитие 2014-2020 /стр.1-стр.130/

 Общински план за развитие 2014-2020 /продължение от стр.130/

 Прил.1_Програма за реализация на Общински план за развитие на община Дряново 2014-2020г.

 Прил.2_Анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново

 Предварителна оценка на ОПР 2014-2020

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на община Дряново 2014-2020г. за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г

 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Дряново 2014-2020г. за 2015г.

 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Дряново 2014-2020г за 2016г

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново