Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015


 Общ.стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015

 Доклад-анализ за социалните потребности

 Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Дряново (приет с Решение №593/23.09.2015г.)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново