Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Планове за развитие на социалните услуги на територията на Община Дряново


 План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2021г (публ.на 29.05.2020г)

 Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2019г (публ.на 29.05.2020г)

 План за развитието на социалните услуги в община Дряново за 2020 (публикуван на 02.04.2019г)

 Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г (публикуван на 02.04.2019г)

 План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2019г /публикуван на 30.03.2018г/

 Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Плана за развитие на социални услуги в Община Дряново за 2017г /публикуван на 30.03.2018г/

 План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г (с приетите с решение №409/30.01.2018г изменения и допълнения)

 План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г

 План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2017г. - допълнен

 План за развитие на социалните услуги за 2017г.

 План за развитие на социалните услуги за 2016г.

 План за развитие на социалните услуги за 2015г.

 План за развитие на социалните услуги за 2014г.

 План за развитие на социалните услуги за 2013г.

 План за развитие на социалните услуги за 2012г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново