Община
Община
Туризъм
Детски градини

ДГ "Детелина" - гр. Дряново

В далечната 1949 година отваря врати за любознателните дряновски деца ЦДГ „Вела Пискова”. Много поколения са получили знания, любов и грижи в тази слънчева градина.
От 18 септември 1991 година детското заведение е с ново име - ЦДГ “ДЕТЕЛИНА”. През 1997 година съществуващите три детски заведения в града (“Детелина” ,“Иглика” и “Успех”) са обединени в ЦДГ „Детелина” – Дряново с три бази. 
От м. февруари 2014 година към голямото семейство на ДГ “Детелина” се присъединява и изнесена група “Слънчеви деца” в село Царева ливада.
През 2010 година Община Дряново извърши цялостен ремонт на детските заведения, посредством проект за “Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази “Детелина”, “Иглика” към ДГ “Детелина” и Детски ясли - гр. Дряново” по ОПРР. Така бяха създадени отлични условия за възпитание, обучение и труд на децата, а едновременно с това и извършени икономии на разходите за отопление и осветление с 25 %, което оказва положително въздействие върху околната среда. 
В детското заведение се възпитават 220 деца, разпределени в три бази и общо девет групи. За тях се грижат 21 души педагогически персонал, в т.ч. директор, помощник директор и музикален ръководител. Непедагогическият персонал е от 17 души. За здравето на децата се грижи медицинска сестра.

Контакти:
ДГ „Детелина“ - Дряново
ул. „Никола Мушанов“ № 4
web: cdg-detelina.org
тел. 0676/72491 - Директор

ДГ ДГ ДГ
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново