Община
Община
Туризъм
Учебни заведения

Средно училище "Максим Райкович"

СУ "Максим Райкович" е средищно училище в Община Дряново. 
В него се обучават около 500 ученици, разпределени в 23 паралелки и преподават 48 педагози. От началото на учебната 2014/2015 г. , след закриване на ОУ „Васил Априлов“ - с. Гостилица, тук продължават обучението си всички ученици от закритото училище. 
След седми клас училището предлага обучение с профилирана подготовка в профил „Природоматематически“, специалност Информационни технологии. Профилиращи предмети са: Английски език, Информационни технологии и Български език и литература. 

В училището са сформирани следните клубове: 
• Клуб на знаещите, 
• Клуб на талантите,
• Уеб дизайн, 
• Клуб “Танци” 
• Клуб „Млади възрожденци“. 

Партньори на училището са: Училищното настоятелство и Родителския съвет, местни читалища и неправителствени организации. В училището са оборудвани три компютърни кабинета и се работи по проекти за придобиване и внедряване на нови компютърни техники. Вече трета година училището работи по проект - „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по който работят 13 полуинтернатни групи, от които 10 начален етап и 3 прогимназиален етап. По Национална програма „С грижа за всеки ученик“ се обучават ученици по Математика и Български език и литература в Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния  етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.
Всички преподаватели от училището се включиха по Националната програма „Квалификация“, с цел повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. 

Адрес:
гр. Дряново – 5370
ул. „Васил Левски“ № 16
e-mail: sou_dryanovo@abv.bg
web site: sou-dryanovo.com
тел.: 0676/72156 – Директор

Средно училище Средно училище Средно училище Средно училище
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново