Община
Община
Туризъм
COVID-19 (Коронавирус)

Заповед за провеждане на традиционен съботен пазар

От 11.04.2020г. се разрешава провеждането на традициония съботен пазар при спазването на определени условия регламентирани в заповед №193 посочена по-долу.

 

 

 

ЗАПОВЕД

№ 193

     гр. Дряново, 07.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1. Отменям Заповед № 144/10.03.2020 г. за преустановяване провеждане на традиционния съботен пазар.

2. Разрешава се провеждането му при следните условия:

- участие само на земеделски производители;

- спазване на дистанция от поне два метра между продавачите;

- движението да бъде еднопосочно – от ул. „Хаджи Димитър“ към ул. „Стара планина“.

Препоръчително е използването на лични предпазни средства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

 

 

Заповед за провеждане на традиционен съботен пазар
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново