Община
Община
Туризъм
COVID-19 (Коронавирус)

УНИЦЕФ дава висока оценка на общинските инициативи в отговор на COVID-19 в България

В писмо до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представителят за България на Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ Д-р Джейн Муита изразява признателността на международната организация  за неуморната работа на българските общини в тясно сътрудничество с правителството и Националния оперативен щаб, която допринася за спасяването на човешки животи, за подкрепата на работниците от първа линия и за отговора на нуждите на най-уязвимите групи от населението.

Въпреки че цялостното и дългосрочно въздействие на кризата е все още неясно, опитът показва, че при всяка криза децата и най-уязвимите понасят най-тежко последиците. УНИЦЕФ високо оценява и подкрепя всички усилия за гарантиране здравето, сигурността и продължаващото образование на децата, както и за помощ на семействата в грижата им за децата и покриването на техните нужди.

УНИЦЕФ обръща особено внимание на мерките, предприети за справяне с кризата на местно ниво. На базата на информацията, предоставена от самите общини в специалния раздел на интернет страницата на НСОРБ „COVID-19 - Грижата на общините“ експертите на организацията са изготвили  първоначален преглед на мерките и инициативите на българските общини в отговор на кризата.

„Въпреки че този първи предварителен преглед не е изчерпателен и не обхваща много други инициативи на местните власти, ние смятаме, че той дава много добра представа за действията на местно ниво, както и отлична възможност за идентифициране на иновативни подходи и практики, които следва да бъдат подкрепени и разпространявани както на национално, така и на глобално ниво. Освен това прегледът ясно показва впечатляващите прояви на солидарност, мобилизация и сътрудничество на местно ниво, които носят надежда и вяра, че заедно можем да преодолеем кризата и нейните последици“, се казва в писмото на представителя на УНИЦЕФ за България до НСОРБ.

С писмото можете да се запознаете от прикачения файл:

 

УНИЦЕФ дава висока оценка на общинските инициативи в отговор на COVID-19 в България

 Писмо от UNICEF

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново