Община
Община
Туризъм
COVID-19 (Коронавирус)

Заповед за разрешаване посещенията на градски паркове и градини

ЗАПОВЕД

 222

     гр. Дряново, 27.04.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Изменям и допълвам, считано от 27.04.2020 г. Заповед № 164/21.03.2020 г., както следва:

2. Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

- носене на предпазни маски;

- спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

- забрана употребата на алкохол;

- избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

- съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си задължения.

Създава се нова т. 3

3. Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

- деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 ч. и след 18:30 часа всеки ден.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново