Община
Община
Туризъм
COVID-19 (Коронавирус)

Заповед за употреба на защитни маски на обществени места

ЗАПОВЕД

223

   гр. Дряново,27.04.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № 202/12.04.2020 г.

2. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).

2. Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 13.05.2020 г. включително.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново